Fundacja Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich


Rozbudowa strony internetowej Fundacji Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich finansowana jest z Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w ramach projektu "Wykorzystanie innowacji technologicznych w badaniach nad rewaloryzacją zabytkowej Fary w Gubinie" oraz współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
realizacja: www.gubin.com.pl - Edward Patek, Kamila Ziemann, Ola Raut,